Trở về trang chủ

Cách kiểm tra System Info

Các bạn có thể download file systeminfo.bat sau đó click phải vào file và run với quyền administrator

run_systeminfo_administrator

Các bạn chọ hệ thống kiểm tra cấu hình, sau khi lấu cấu hình hoàn tất hệ thống sẽ mở file sysinfo.html hiển thị cấu hình của bạn

systeminfo