Trở về trang chủ

Kiểm tra Head Phone

Các bạn bấm play để test âm thanh

Sau khi play bên dưới có các nút left - center - right để các bạn test âm thanh trái giữa và phải của headphone

Play

Left Center Right