Trở về trang chủ

Là độ phân giải màn hình của bạn (width x height)

Các bạn chọn một màu bất kỳ để kiểm tra màn hình nhé