Trở về trang chủ

Kiểm tra Microphone

Xem micrô và tai nghe của bạn có được thiết lập đúng cách không Đối với kiểm tra Micrô, một lời nhắc sẽ xuất hiện yêu cầu quyền truy cập thiết bị đầu ra đã chọn của bạn Nếu bạn không sử dụng tai nghe, tai nghe sẽ có phản hồi lặp lại