Trở về trang chủ

Để test card màn hình laptop , chúng tôi hãy lên mạng download phần mềm có tên Furmark về máy.

Và chạy nó , sẽ test đầy đủ chức năng 1 VGA

Giao diện của nó như thế này:

Chi tiết các bạn vào link: test vga laptop